Oranje Comité Heteren heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website. Oranje Comité Heteren is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Oranje Comité Heteren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op deze website.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Oranje Comité Heteren tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Oranje Comité Heteren is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Privacy statement

Persoonsgegevens
Uiteraard respecteert Oranje Comité Heteren de privacy van haar bezoekers. Oranje Comité Heteren zal persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden of worden doorgegeven aan derden, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. Oranje Comité Heteren verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Bezoekregistratie
De website van het Oranje Comité Heteren is voor iedereen toegankelijk. Als u via deze website e-mail vragen stelt aan Oranje Comité Heteren worden uw naam en e-mailadres in beginsel slechts gebruikt ter beantwoording van uw vraag of opmerking. Oranje Comité Heteren kan bijhouden welke hosts de website bezoeken. Deze gegevens kunnen geanalyseerd worden voor statistische informatie. De verkregen informatie wordt alleen gebruikt om de website verder te verbeteren.

Gerichte follow up.
Alleen wanneer u actief interesse heeft getoond in Oranje Comité Heteren, is het mogelijk dat wij u per email of telefoon benadert om uw vragen te beantwoorden of om u nader van dienst te kunnen zijn. Daarnaast kan Oranje Comité Heteren op basis van de ingevulde gegevens haar website nog verder verbeteren en nog meer afstemmen op de wensen en en behoeften van bezoekers. Oranje Comité Heteren zal de door u ingevulde gegevens alleen gebruiken voor de hiervoor beschreven doelen. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden of worden doorgegeven aan derden, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over de website, het gebruik daarvan en/of eventueel uitgevoerde follow up’s, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met Oranje Comité Heteren.

Links
Op deze websites worden links naar andere websites vermeld. Oranje Comité Heteren draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere websites en voor het privacybeleid van de betreffende organisaties, bedrijven of instellingen.

Privacy wetgeving
Oranje Comité Heteren houdt zich aan de Wet op Bescherming Persoonsgegevens. Dit privacy statement heeft tot doel de eventuele registratie van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met deze wet, zoals deze vanaf 1 september 2001 van toepassing is.